Guds rike, lärjungaskap och enkla församlingar

Författare: Charles Kridiotis

Beställ boken här.


Guds rike, lärjungaskap och enkla församlingarJag har känt Charles Kridiotis under mer än tjugo år och har sett hans okuvliga passion för att göra lärjungar och träna ledare som gör lärjungar som i sin tur gör nya lärjungar – Jesu eget DNA. Det handlar om att se till att evangeliet står i centrum i församlingen; det handlar helt enkelt om Guds rike och om de enkla församlingar där Jesus blir efterföljd, åtlydd och tillbedd. Det är ett nöje och en ära för mig att rekommendera Charles bok Guds rike, lärjungaskap och enkla församlingar till alla som vill följa Kristus och hans undervisning.
Victor John, Founder & Facilitator of Bhojpuri Churh Planting Movement

På ett enkelt, lättfattligt, bibelförankrat, praktiskt och djupt berörande sätt beskriver Charles Kridiotis hur Guds rike och evangeliet om Jesus får tag i människors liv och ger upphov till att rörelser av enkla, vardagsnära och Kristuscentrerade församlingar växer fram i vår tid. Det är en undervisning vi väntat på och längtat efter att få del av på svenska. Den är ett måste för varje Jesusefterföljare som vill se Guds rike bli synligt i vårt land.
Peter Svanberg, samordnare för församlingsgrundande i Equmeniakyrkan

Utan att ta hänsyn till nutida kyrkliga traditioner skriver Charles på ett mycket befriande sätt om ett liv i efterföljelsen av Jesus. Det finns en enkelhet i det livet och samtidigt är det oerhört utmanande. Charles tar i sin bok utgångspunkt i Jesus själv och hans rike men skriver också oerhört praktiskt och konkret vad det innebär för den som vill följa den väg som Nya Testamentet beskriver.
Rickard Cruz, församlingsgrundare och författare till boken Middag med Jesus

Charles Kridiotis är bosatt i Stockholm, gift med Carolyn och de har fyra vuxna barn. Charles, före detta arkitet med en magisterexamen från Fuller Theological Seminary, är församlingsplanterare, tränare, författare och förkunnare. Han är teamledare för Maskrosnätverket och medgrundare av simplechurch.se , en grupp vänner som samarbetar för en gräsrotsrörelse av lärjungar och enkla församlingar i Sverige. Han är med i Simple Church Europe team.