Tjänstegåvor

I Bibeln talas det om apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare med uppgiften att utrusta församlingen att utföra sitt uppdrag. I Katalysator vill vi arbeta aktivt med att identifiera, uppmuntra och sända den här typen av personer.

Dessa gåvor är inte tänkta att vara några superstjärnor som drar uppmärksamheten till sig själva. Nej, deras uppgift är att träna församlingen. När tjänstegåvorna fungerar som de ska kommer församlingen att fungera och Jesus vara i centrum.