Överlåtna relationer

En viktig värdering i Katalysator är vikten av att odla nära och överlåtna relationer med Jesus i centrum. Det handlar inte om jag, mig och mitt. I världens mest individualistiska land och historiens mest individualistiska tid behöver vi återupptäcka att Jesus sänder oss tillsammans.

  • Vänskap – i första hand är vi inte kollegor eller medarbetare – vi är vänner.
  • Överlåtelse – vi överlåter oss till varandra, med det vi är och har, och ställer upp för varandra.
  • Ärlighet – vi litar på att vi talar sanning till varandra. Vi talar inte illa om varandra men vi talar istället med varandra.
  • Äkthet – vi odlar relationer där vi kan vara oss själva – utan masker, fasader och skådespel.
  • Ömsesidighet – Vi vill i allt odla ömsesidighet. Vi är alla lärjungar till Jesus och vi kan alla ge både uppmuntran och korrigering till varandra.
  • Jämlikhet – relationer i Guds rike är inte hierarkiska som i över och under. Vi är alla jämlika. Samtidigt vill vi erkänna och bekräfta varandras gåvor och kallelse och olika funktioner.