Movements on the Margins

OM Sverige and Katalysator Sverige invite you to a 3-day gathering, 8-10 November, for inspiration and training on discipleship, church multiplication and movements on the margins of society. Our guest speaker is Eno from Global Nomads.

Eno works among the Turkic speaking people groups along the ancient trade route historically called “the silk road”, stretching from the Balkans to the borders of China. Eno is the team leader for Global Nomads and his ministry is apostolic in character. Global Nomads work at reaching people with the gospel, multiplying disciples and simple churches. ”Apostolic hubs” function as training and sending hubs. They also help new disciples in poorer or marginalized areas to support their families by teaching them simple agricultural methods and home based industries.

Fortsätt läsa ”Movements on the Margins”

Sommarläger för enkla församlingar 2024

Sommarläger för enkla församlingar

Nu finns det äntligen möjlighet att anmäla sig till 2024 års sommarläger för enkla församlingar! Lägret äger rum onsdag 17 juli – söndag 21 juli 2024 och kommer att vara på Ralingsåsgården, som ligger utanför Aneby på småländska höglandet,. 

Lägret är för de som finns i en husförsamling eller annan enkel församling och precis som tidigare år tror vi att detta läger kommer att bli ett härligt tillfälle för gemenskap, möjlighet att söka Gud tillsammans och uppmuntra varandra i efterföljelsen av Jesus och vi ser fram emot att ha riktigt roligt tillsammans. 

Lägret är för alla åldrar och vi kommer att ha gemensamma morgon- och kvällssamlingar med alla men även delar när vi är uppdelade i olika åldrar. Under dagarna kommer det också finnas mycket tid för gemenskap och andra aktiviteter. Vi kommer hjälpas åt med praktiska saker som mat och städning, aktiviteter för barnen och annat innehåll i programmet. Framför allt tror vi att alla är viktiga i att få dela med sig av sina gåvor och erfarenheter. Kort sagt är detta ett läger vi gör tillsammans. 

Fortsätt läsa ”Sommarläger för enkla församlingar 2024”

Bönedag med Katalysator 18 januari

Den 18 januari 2024 bjuder vi in till en bönedag med Katalysator Sverige. Temat för bönedagen är ”den helige Andes kraft i uppdraget”. Vi tror att vi lever i en tid när vi behöver växa i vårt beroende av den helige Andes närvaro, kraft, ledning och gåvor i det uppdrag som vi har fått att göra alla folk till lärjungar.

Vår vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen. Det kommer aldrig att bli möjligt i vår egen kraft. Vi behöver den helige Ande. Självklart handlar det om att göra det Jesus har befallt oss att göra och agera i tro på hans löften men det handlar också om spendera tid tillsammans i bön.

Upplägget för dagen ser ut så här. Var och en som vill vara med avsätter tid att be under dagen på det sätt som passar. Det kan exempelvis handla om att ta extra tid i bön på morgonen eller under en lunchrast. På kvällen, 19:30-21:00 möts vi för en digital träff där vi delar det Gud har talat till oss om och ber tillsammans om den helige Andes kraft i uppdraget i vårt land.

Om du vill vara med anmäler du dig på den här länken.

Inför bönedagen skickar vi ut länken till det digitala bönemötet, till de som har anmält sig.

Vill du stödja Katalysators arbete?

Katalysator Sverige är fortfarande ett ganska ungt sammanhang men med en modig vision.

Vår vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.

För att den visionen ska bli en verklighet fokuserar vi på fem olika arbetsområden:

Fortsätt läsa ”Vill du stödja Katalysators arbete?”

Ledarnätverket på Kåfalla

Katalysators ledarnätverk startade 2020 med visionen att vara ett nätverk för ledare som delar evangeliet gör lärjungar och startar enkla församlingar. I ledarnätverket vill vi hjälpa varandra till hållbart ledarskap, uthållighet i uppdraget och sunda framväxande församlingar. Ledarnätverket är så mycket mer än något man åker på för att sedan åka hem. Det är ett nätverk där vi vill odla nära relationer med Jesus i centrum – vilket vi tror är grunden för att stå tillsammans i uppdraget.

17-19 Mars samlades Katalysators Ledarnätverk för en helg på Kåfalla Herrgård. Här får tre olika personer berätta om deras intryck efter helgen. Hör gärna av dig om du vill höra mer om Katalysators arbete eller om ledarnätverket.

Fortsätt läsa ”Ledarnätverket på Kåfalla”

Anmälan öppen till sommarlägret!

Sommarläger för enkla församlingar

Nu finns det äntligen möjlighet att anmäla sig till 2023 års sommarläger för enkla församlingar! Lägret äger rum måndag 24 juli – fredag 28 juli 2023 och kommer att vara på Ralingsåsgården, som ligger utanför Aneby på småländska höglandet.

Precis som tidigare år tror vi att detta läger kommer att bli ett härligt tillfälle för gemenskap, möjlighet att söka Gud tillsammans och uppmuntra varandra i efterföljelsen av Jesus och dessutom ska vi ha riktigt roligt tillsammans.

Lägret är för alla åldrar och vi kommer att ha gemensamma morgon- och kvällssamlingar med alla men även delar när vi är uppdelade i olika åldrar. Under dagarna kommer det också finnas mycket tid för gemenskap och andra aktiviteter. Vi kommer hjälpas åt med praktiska saker som mat och städning, aktiviteter för barnen och annat innehåll i programmet. Framför allt tror vi att alla är viktiga i att få dela med sig av sina gåvor och erfarenheter. Kort sagt är detta ett läger vi gör tillsammans.

Det finns möjlighet att bo i tält/husvagn eller logi i flerbäddsrum. Kostnaden för lägret skiljer sig åt beroende på vilken boendeform man önskar. Mer info om Ralingsåsgården kan man hitta på
www.ralingsasgarden.se

Kostnad

Boende i rum/stuga
Vuxen (20+) – 1750 kr Ungdom (13-19) – 950 kr Barn (4-12) – 650 kr Barn (0-3) – Gratis

Boende i husvagn eller tält med el
1100 kr per campingplats plus avgift för varje person enligt nedan
Vuxen (20+) – 1000 kr Ungdom (13-19) – 200 kr Barn (4-12) – 200 kr Barn (0-3) – Gratis

Anmälningsavgifterna är beräknade för att täcka kostnaderna för logi och mat under lägret.

Anmälan till lägret hittar du här.

Sista dag för anmälan är 1 juli men vänta inte med att anmäla er.

Arrangör för lägret är Katalysator Sverige. Om du har frågor inför lägret eller vill hjälpa till med något särskilt kan du höra av dig till
Rebecka Everland (rebeckaeverland@gmail.com) eller
Helena Cashin (helena.cashin@gmail.com).

Bön och fastevecka 23 – 29 januari 2023

”Så att alla fick höra Herrens ord ” (Apg. 19:10) 

Vi ber och fastar allt efter vår förmåga och tid. Ni kan be och fasta en dag, flera dagar, eller en vecka.

Hur vi än gör, det viktigaste är att vi avsätter tid för Herren och står samman i bön och fasta för varandra i våra olika städer och byar.

När?

Måndag den 23 – söndagen den 28 januari

Vart? 

Måndag – lördag: Där ni befinner er.

På söndag kl. 18.00-20.00: Nationell Bön på Zoom.

Hur?

Man kan be (och fasta) som individer i sitt hem, i lärjungagrupper, eller som en enkel församling. Eller en kombination av alla tre.

Om flera husförsamlingar/enkla församlingar finns i en stad och område kan ni välja en dag eller kväll där ni alla träffas och ber.

Ta också tid att be för varandra och betjäna varandra med ordet och den Helige Ande.

Söndagen den 29 kl. 18.00-20.00: Nationell Bön på Zoom.

Vi börjar och avslutar bönen gemensamt, men huvuddelen kommer bestå av 3 sessioner där vi ber i Breakoutrooms.

Länk till bönesamlingen.

 Vad?

Denna gång utgår vi utifrån Apostlagärningar 19 & 20, Efesierbrevet och vision:

“Vår vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.”

Vi läser efter följande schema:

Måndag:     Apostlagärningarna 19-20

Tisdag:        Efesierbrevet 1

Onsdag:       Efesierbrevet 2

Torsdag:      Efesierbrevet 3

Fredag:        Efesierbrevet 4:1 – 5:2

Lördag:        Efesierbrevet 5:3 – 6:9

Söndag:       Efesierbrevet 6:10 – 24

Det profetiska och apostoliska?

När ni ber ta också tid för att lyssna till Gud. Han vill så gärna ge ord, uppenbarelse, hälsningar, vägledning o.s.v.

Skriv ner varje profetisk vägledning, bilder eller uppenbarelse som ger riktning till din enkla församling som ni får.

När ni läser skrifterna och ber:

·   Skriv ner sanningar som gäller dig och församlingens identitet, vandring med Herren och andlig krigföring.

·   Skriv ner sanningar som gäller dig och den Helige Ande.

·   Skriv ner vad detta betyder för dig, din husförsamling och vårt gemensamt uppdrag att göra lärjungar.

·   Skriv ner det du bör tillämpa i ditt liv och det gemensamma livet för att alla i ditt nätverk av relationer skall höra budskapet om Jesus. Det kan var en förändrad syn på dig själv i Kristus, tankesätt och beteende som behöver ändras i ljuset av de sanningar som du har lärt dig o.s.v.

·   Dela med dig det du har lärt dig med andra i ditt sammanhang.

Posta dina Specifika Missionella böneämnen. 

På Katalysators Facebooksida finns möjlighet för dig att posta specifika böneämne gällande de missionella utmaningar ni står inför så andra kan ber.

Obs! Inga personliga böneämne skall postas – det hanterar ni ”inomhus,” i din enkla församling.

Charles Kridiotis

(för Katalysator ledarteam)

Husförsamling i Helsingborg

David och Maria Cruz som leder en husförsamling i Helsingborg

Katalysators vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.

Det handlar inte framförallt om de olika satsningar, träningar och sammankomster som Katalysator ordnar med. Kärnan av visionen är att få se en gräsrotsrörelse av människor som tar nya initiativ på plats eller plats för att sprida de goda nyheterna om Jesus. Därför publicerar vi då och då intervjuer med människor från olika platser. Tanken är att få sprida enkla berättelser om vad Gud gör som kan få bli till uppmuntran och inspiration för fler. I det här nyhetsbrevet får du följa med till Helsingborg.

Fortsätt läsa ”Husförsamling i Helsingborg”

Missionellt församlingsliv i Halmstad

Katalysators vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.

Det handlar inte framförallt om de olika satsningar, träningar och sammankomster som Katalysator ordnar med. Kärnan av visionen är att få se en gräsrotsrörelse av människor som tar nya initiativ på plats eller plats för att sprida de goda nyheterna om Jesus. Därför publicerar vi då och då intervjuer med människor från olika platser. Tanken är att få sprida enkla berättelser om vad Gud gör som kan få bli till uppmuntran och inspiration för fler. I det här nyhetsbrevet får du följa med till Halmstad.


Fortsätt läsa ”Missionellt församlingsliv i Halmstad”

SAVE THE DATE – Sommarläger För Enkla Församlingar 2023

Sommarläger för enkla församlingar

24-28 Juli 2023 på Ralingsåsgården

Missa inte att planera in 2023 års sommarläger för enkla församlingar! Vi tror att detta läger kommer att bli ett härligt tillfälle att lära känna varandra, söka Gud tillsammans och uppmuntra varandra i efterföljelsen av Jesus. Lägret kommer, precis som i år, att vara på Ralingsåsgården som ligger utanför Aneby på Småländska höglandet 24-28 Juli 2023. Här finns plats för tält/husvagn eller logi i flerbäddsrum. Mer info om gården kan man hitta på www.ralingsasgarden.se

Fortsätt läsa ”SAVE THE DATE – Sommarläger För Enkla Församlingar 2023”