Ledarnätverk

Katalysator ledarnätverk består av ledare från olika platser i Sverige som vill odla vänskap och goda relationer och stå tillsammans i det uppdrag som Jesus har gett oss. Det sker bland annat genom regelbundna regionala och nationella träffar.

Ledarnätverket är till för människor som leder enkla missionella församlingar, som leder nätverk av enkla församlingar eller aktivt arbetar med att göra lärjungar och starta nya församlingar.

Om du är intresserad av att veta mer får du gärna höra av dig till oss.