Teologi

Teologiskt identifierar sig Katalysator med den så kallade Lausannedeklarationen. Vi vill ha en teologi med de goda nyheterna om Jesus i centrum. Vi vill förena en evangelikal bibelsyn, missionell teologi, baptistisk dopsyn och tron på den helige Andes kraft och gåvor i funktion.