Enkla församlingar

Uppdraget från Jesus att göra lärjungar handlar inte bara om individer. Jesus har lovat att han ska bygga sin församling. Hans plan är församlingar som lever i tillbedjan, mission och gemenskap och på så sätt återspeglar honom. Så här beskriver vi den typ av enkla församlingar som vi vill verka för.

 1. Jesuscentrerade – Församlingar där Jesus är början, slutet, syftet, medlet och målet. Allt handlar om att göra lärjungar till Jesus för att han ska bli förhärligad.
 2. Missionella – Församlingar där målet aldrig är att samla utan att sända. Jesus sa: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar!”
 3. Små – Församlingar som är medvetet små, ofta mellan 3-20 personer.
 4. Var som helst – Församlingar som möts där människor lever sina liv; i ett hem, på ett café, restaurang, arbetsplats eller någon helt annanstans.
 5. Relationella – Församlingar som bygger på relationer och gemenskap istället för program och verksamheter.
 6. Organiska – Församlingar som fungerar som levande organismer som formas av sitt DNA.
 7. Multiplicerande – Församlingar som växer genom multiplikation. När de blir för stora för att fungera som andliga familjer sänds människor ut för att plantera fler församlingar.
 8. Alla är präster – Församlingar där varje troende är en präst och har något att ge. Alla troende har genom den helige Andes närvaro, möjlighet att betjäna varandra och andra människor. Detta inkluderar att döpa nya lärjungar och dela Herrens måltid.
 9. Tjänande ledare – Församlingar med oavlönade ledare som fungerar som andliga föräldrar i en andlig familj. Ledarskap är aldrig en position men en viktig funktion i församlingen och fungerar utifrån tjänande.
 10. Kopplade – Församlingar som inte isolerar sig men står i relation till andra församlingar lokalt, regionalt och nationellt.

Vi tror att det är bra och hälsosamt att forma lokala nätverk för enkla församlingar.

 • De olika enkla församlingarna i ett nätverk är egna församlingar och självständiga, men beroende av varandra.
 • Ett nätverk bygger på personliga relationer mellan de människor som finns med i de olika församlingsgemenskaperna. Utan relationer – inget nätverk.
 • Ett nätverk av enkla församlingar strävar efter att vara decentraliserat och är per definition icke-hierarkiskt.
 • I ett nätverk finns olika ledarfunktioner. I de enskilda församlingarna finns icke-anställda äldste/församlingsledare som ofta fungerar i par eller team. I ett nätverk formas ofta team av ledare med ett övergripande ansvar för nätverket. En del av ledarna som fungerar som exempelvis apostlar, profeter eller evangelister, sänds ut för att betjäna på fler platser. Nätverksledare och utsända ledare har ibland ekonomiskt understöd och ibland inte.

De enkla församlingarna i ett nätverk samlas tillsammans ibland. I många fall en gång i månaden eller mer sällan. När man träffas tillsammans är det ofta för träning, större gemenskap och för att gestalta mångfalden i Guds rike på ett sätt som ibland är svårt i en enskild församling i ett hem, café, arbetsplats osv.