Träning

Vi vill ständigt träna varandra och andra att dela evangeliet, göra lärjungar och plantera enkla församlingar. Det sker på många olika sätt och i många olika format. Då och då ordnar vi träningshelger på olika platser.

Målet med träningshelgerna är att deltagarna ska:

  • Smittas av visionen för multiplikation av lärjungar och enkla församlingar.
  • Identifiera sitt eget sociala sammanhang och till vilka människor man är sänd.
  • Tränas i att dela sin berättelse och de goda nyheterna om Jesus och hans rike.
  • Tränas i att göra lärjungar – bland annat genom upptäckande bibelläsning (UBL).
  • Få en grundläggande förståelse för hur enkla församlingar fungerar.
  • Omsätta helgens innehåll i praktisk handling och i sin tur träna andra.

I vår kalender läggs det löpande in tillfällen för träning på olika platser.

Under verktyg för rörelse har vi samlat de fem vanligast återkommande verktygen som vi använder i vår träning.

Om du skulle vilja ordna en träningshelg där du bor får du gärna kontakta oss.