Välkommen!

Katalysator Sverige består av människor som lever för Jesus och hans rike. Vår vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen. På den här hemsidan berättar vi om vilka vi är, vad vi sysslar med och hur du kan engagera dig.


Dela evangeliet!

Gör lärjungar!

Starta församlingar!

Nätverka!

Ledarnätverk

Katalysator ledarnätverk består av ledare från olika platser i Sverige som vill odla vänskap och goda relationer och stå tillsammans i det uppdrag som Jesus har gett oss. Det sker bland annat genom regelbundna regionala och nationella träffar.

Ledarnätverket är till för människor som leder enkla missionella församlingar, som leder nätverk av enkla församlingar eller aktivt arbetar med att göra lärjungar och starta nya församlingar.

Om du är intresserad av att veta mer får du gärna höra av dig till oss.

Träning

Vi vill ständigt träna varandra och andra att dela evangeliet, göra lärjungar och plantera enkla församlingar. Det sker på många olika sätt och i många olika format. Då och då ordnar vi träningshelger på olika platser.

Målet med träningshelgerna är att deltagarna ska:

  • Smittas av visionen för multiplikation av lärjungar och enkla församlingar.
  • Identifiera sitt eget sociala sammanhang och till vilka människor man är sänd.
  • Tränas i att dela sin berättelse och de goda nyheterna om Jesus och hans rike.
  • Tränas i att göra lärjungar – bland annat genom upptäckande bibelläsning (UBL).
  • Få en grundläggande förståelse för hur enkla församlingar fungerar.
  • Omsätta helgens innehåll i praktisk handling och i sin tur träna andra.

Fortsätt läsa ”Träning”

Verktyg för rörelse

Här hittar du några enkla verktyg för att dela evangeliet om Jesus, göra lärjungar och låta nya enkla församlingar startas. Det finns några saker som är viktiga i utformandet av den här typen av verktyg. Det första är att de alltid ska syfta till lärjungaskap och efterföljelse av Jesus. Lärjungaskap är inte en teoretisk övning utan handlar om att faktiskt göra det som Jesus har sagt åt oss att göra. Därför är alla verktyg utformade för att leda till praktisk handling i efterföljelsen av Jesus. Det andra är att visionen med de här verktygen är multiplikation, av lärjungar och församlingar. Det innebär att de behöver vara så enkla så att vem som helst kan använda dem och att var och en som använder dem kan träna andra att göra samma sak.

Dela gärna med dig av dina egna erfarenheter eller frågor i kommentarerna under de olika verktygen.

1. Ditt nätverk av relationer
2. Vänd problem till böner
3. Dela din berättelse
4. Dela evangeliet med tre cirklar
5. Gör lärjungar genom upptäckande bibelläsning