Verktyg för rörelse

Här hittar du några enkla verktyg för att dela evangeliet om Jesus, göra lärjungar och låta nya enkla församlingar startas. Det finns några saker som är viktiga i utformandet av den här typen av verktyg. Det första är att de alltid ska syfta till lärjungaskap och efterföljelse av Jesus. Lärjungaskap är inte en teoretisk övning utan handlar om att faktiskt göra det som Jesus har sagt åt oss att göra. Därför är alla verktyg utformade för att leda till praktisk handling i efterföljelsen av Jesus. Det andra är att visionen med de här verktygen är multiplikation, av lärjungar och församlingar. Det innebär att de behöver vara så enkla så att vem som helst kan använda dem och att var och en som använder dem kan träna andra att göra samma sak.

Dela gärna med dig av dina egna erfarenheter eller frågor i kommentarerna under de olika verktygen.

1. Ditt nätverk av relationer
2. Vänd problem till böner
3. Dela din berättelse
4. Dela evangeliet med tre cirklar
5. Gör lärjungar genom upptäckande bibelläsning