Katalysator 2016

Hej!

katalysatorDet har nu gått drygt fyra månader sedan vi träffades på Katalysator i Stockholm. Vi har fått oerhört mycket positiv respons efter helgen som på de flesta sätt blev en riktig hit. Vi är så tacksamma till Jesus och glada över det han gör och det som sker på olika platser i vårt land. Det här brevet skickar vi till alla som deltog på Katalysator, och andra som vi tror kan vara intresserade, för att berätta om några saker som händer framöver.

Under 2015 är det bland annat två saker som vi tillsammans med många andra vill jobba med. Det första är att fortsätta med träning/undervisning för personer som vill göra lärjungar, plantera enkla församlingar och längtar efter att få se en rörelse. Om du/ni är intresserade av att ordna en regional träningshelg, dit någon av oss kommer för att undervisa, så får ni mer än gärna höra av er så kan vi prata mer om vad det skulle innebära.

Det andra är att fortsätta jobba med olika typer av missionssatsningar i linje med Jesus instruktioner i Lukas 10. Det har börjat experimenteras i den här riktningen på olika platser men vi har mycket mer att upptäcka. Vi är övertygade om att Gud har förberett fridens personer och de människor de har omkring sig på många olika platser runt om landet. Vi behöver bli bättre på att plantera evangeliet mitt bland människor som ännu inte följer Jesus och låta församlingar växa fram där de lever sina liv. Under det kommande året tror vi att fler gemensamma missionssatsningar med den här inriktningen kommer att genomföras. Detta är något som vi vill uppmuntra och stödja.

Förhoppningen är att vi ska kunna samlas för ett nytt Katalysator någon gång i början av 2016. Stå gärna med i bön om Guds ledning för detta och be om genombrott i alla de gräsrotsinitiativ som tas runt om i landet. Herre, låt ditt rike komma!

Allt gott och Guds välsignelse!

// Rickard Cruz och Charles Kridiotis

Lämna ett svar