Vill du stödja Katalysators arbete?

Katalysator Sverige är fortfarande ett ganska ungt sammanhang men med en modig vision.

Vår vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.

För att den visionen ska bli en verklighet fokuserar vi på fem olika arbetsområden:

Fortsätt läsa ”Vill du stödja Katalysators arbete?”

Bön och fastevecka 23 – 29 januari 2023

”Så att alla fick höra Herrens ord ” (Apg. 19:10) 

Vi ber och fastar allt efter vår förmåga och tid. Ni kan be och fasta en dag, flera dagar, eller en vecka.

Hur vi än gör, det viktigaste är att vi avsätter tid för Herren och står samman i bön och fasta för varandra i våra olika städer och byar.

När?

Måndag den 23 – söndagen den 28 januari

Vart? 

Måndag – lördag: Där ni befinner er.

På söndag kl. 18.00-20.00: Nationell Bön på Zoom.

Hur?

Man kan be (och fasta) som individer i sitt hem, i lärjungagrupper, eller som en enkel församling. Eller en kombination av alla tre.

Om flera husförsamlingar/enkla församlingar finns i en stad och område kan ni välja en dag eller kväll där ni alla träffas och ber.

Ta också tid att be för varandra och betjäna varandra med ordet och den Helige Ande.

Söndagen den 29 kl. 18.00-20.00: Nationell Bön på Zoom.

Vi börjar och avslutar bönen gemensamt, men huvuddelen kommer bestå av 3 sessioner där vi ber i Breakoutrooms.

Länk till bönesamlingen.

 Vad?

Denna gång utgår vi utifrån Apostlagärningar 19 & 20, Efesierbrevet och vision:

“Vår vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.”

Vi läser efter följande schema:

Måndag:     Apostlagärningarna 19-20

Tisdag:        Efesierbrevet 1

Onsdag:       Efesierbrevet 2

Torsdag:      Efesierbrevet 3

Fredag:        Efesierbrevet 4:1 – 5:2

Lördag:        Efesierbrevet 5:3 – 6:9

Söndag:       Efesierbrevet 6:10 – 24

Det profetiska och apostoliska?

När ni ber ta också tid för att lyssna till Gud. Han vill så gärna ge ord, uppenbarelse, hälsningar, vägledning o.s.v.

Skriv ner varje profetisk vägledning, bilder eller uppenbarelse som ger riktning till din enkla församling som ni får.

När ni läser skrifterna och ber:

·   Skriv ner sanningar som gäller dig och församlingens identitet, vandring med Herren och andlig krigföring.

·   Skriv ner sanningar som gäller dig och den Helige Ande.

·   Skriv ner vad detta betyder för dig, din husförsamling och vårt gemensamt uppdrag att göra lärjungar.

·   Skriv ner det du bör tillämpa i ditt liv och det gemensamma livet för att alla i ditt nätverk av relationer skall höra budskapet om Jesus. Det kan var en förändrad syn på dig själv i Kristus, tankesätt och beteende som behöver ändras i ljuset av de sanningar som du har lärt dig o.s.v.

·   Dela med dig det du har lärt dig med andra i ditt sammanhang.

Posta dina Specifika Missionella böneämnen. 

På Katalysators Facebooksida finns möjlighet för dig att posta specifika böneämne gällande de missionella utmaningar ni står inför så andra kan ber.

Obs! Inga personliga böneämne skall postas – det hanterar ni ”inomhus,” i din enkla församling.

Charles Kridiotis

(för Katalysator ledarteam)

Katalysators arbete fortsätter att utvecklas

Vår vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.

För att visionen ska bli verklighet arbetar vi med att: träna människor, tillhandahålla resurser, identifiera och förlösa framväxande tjänstegåvor, samla ledare för enkla församlingar i Katalysators ledarnätverk och stödja nya pionjära initiativ på nya platser.

För närvarande står vi i ett mycket spännande läge i arbetet. Under de gångna två åren har Katalysators ledarnätverk vuxit fram med ledare från platser som: Aten, Finspång, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Korsberga, Nässjö, Ronneby, Stockholm, Uppsala, Älmhult och Örebro. Fler är intresserade av att bli en del av ledarnätverket. Nya pionjära initiativ tas på olika platser i Sverige och vi arbetar aktivt med träning och coachning.

Fortsätt läsa ”Katalysators arbete fortsätter att utvecklas”

Online ledarskapsträning – Start 23 augusti 2021

20APRIL 2021

KATALYSATOR FRAMMARSCH

Be, plantera evangeliet, gör lärjungar, etablera församlingar och träna ledare.

Online Ledarskapsträning – Start: 23 aug 2021

Katalysators Ledarskapsträning är till för dig som aktivt gör lärjungar, leder en enkel församling eller nätverk av husförsamlingar och vill utvecklas som ledare. Syftet med denna träning är att forma ledare som multiplicerar lärjungar, enkla församlingar och sprider Guds Rike tillsammans med andra utifrån sina unika gåvor och talanger. 

Det går att delta i träningen själv eller tillsammans med någon mer. Målet är att alla deltagare kommer att omsätta träningens innehåll i praktisk handling.

Fortsätt läsa ”Online ledarskapsträning – Start 23 augusti 2021”

Två nya personer i Katalysators ledarteam

Katalysators ledarteam har fått två nya personer; Maria Cruz och Fredrik Lagerström.

Maria Cruz är medarbetare i Helsingborgs husförsamlingsnätverk men arbetar också som studieledare på Bibelskola nära. Maria gör också besök i olika sammanhang för att undervisa och träna.

Fredrik Lagerström bor i Halmstad och arbetar där med pionjärarbetet Med hjärta för Halmstad sedan ett antal år tillbaka. Fredrik arbetar också på ett nattcafé för hemlösa i Halmstad.

Vi är jätteglada över att Maria och Fredrik har tackat ja till att gå in i den här uppgiften och är övertygade om att de kommer att komplettera de andra i teamet på ett bra sätt. Hela ledarteamet med Rickard, Håkan, Charles, Fredrik och Maria vill långsiktigt överlåta sig att genom träning, nätverkande, vägledning, sammankomster och missionella initiativ få se nya rörelser av lärjungar som gör lärjungar och nya enkla församlingar ta sin början. Detta är ingenting vi vill stå själva i utan vill göra allt vi kan att stå tillsammans med många andra för att visionen ska bli verklighet.

Vår vision är att varje tätort och stadsdel i Sverige med mer än 2000 invånare ska ha minst en enkel missionell församling av lärjungar till Jesus som gestaltar Guds rike och når ut med evangeliet.


Fredrik Lagerström

Maria Cruz

Katalysator 2016

Hej!

katalysatorDet har nu gått drygt fyra månader sedan vi träffades på Katalysator i Stockholm. Vi har fått oerhört mycket positiv respons efter helgen som på de flesta sätt blev en riktig hit. Vi är så tacksamma till Jesus och glada över det han gör och det som sker på olika platser i vårt land. Det här brevet skickar vi till alla som deltog på Katalysator, och andra som vi tror kan vara intresserade, för att berätta om några saker som händer framöver.

Fortsätt läsa ”Katalysator 2016”