Katalysators arbete fortsätter att utvecklas

Vår vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.

För att visionen ska bli verklighet arbetar vi med att: träna människor, tillhandahålla resurser, identifiera och förlösa framväxande tjänstegåvor, samla ledare för enkla församlingar i Katalysators ledarnätverk och stödja nya pionjära initiativ på nya platser.

För närvarande står vi i ett mycket spännande läge i arbetet. Under de gångna två åren har Katalysators ledarnätverk vuxit fram med ledare från platser som: Aten, Finspång, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Korsberga, Nässjö, Ronneby, Stockholm, Uppsala, Älmhult och Örebro. Fler är intresserade av att bli en del av ledarnätverket. Nya pionjära initiativ tas på olika platser i Sverige och vi arbetar aktivt med träning och coachning.

Sedan tidigare har Katalysator stått för ett litet understöd till Charles Kridiotis (Stockholm). Nu tar vi steget och börjar även understödja Rickard Cruz (Helsingborg). Det handlar om små tjänster – motsvarande 10 % vardera som vi hoppas att kunna öka på sikt. Syftet med det här steget är att underlätta och möjliggöra för Charles och Rickard att fortsätta lägga tid på att träna, coacha och förlösa för att visionen ska få bli en verklighet.

Vi skulle vilja rikta ett stor tack till er som ger in i Katalysators arbete, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Vi skulle också vilja uppmuntra fler att vara med. Det som är till allra störst hjälp är månadsgivare som bär upp arbetet men alla gåvor tas emot med stor tacksamhet.

Om du vill vara med och ge kan du göra det på Katalysators Bankgiro: 5106-4632

Inom kort kommer det också finnas möjlighet att swisha gåvor till Katalysator.

Guds välsignelse!

Katalysators ledarteam

Lämna ett svar