Mission i Aten

Katalysators vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.

Det handlar inte framförallt om de olika satsningar, träningar och sammankomster som Katalysator ordnar med. Kärnan av visionen är att få se en gräsrotsrörelse av människor som tar nya initiativ på plats eller plats för att sprida de goda nyheterna om Jesus. Därför publicerar vi då och då intervjuer med människor från olika platser. Tanken är att få sprida enkla berättelser om vad Gud gör som kan få bli till uppmuntran och inspiration för fler. I det här nyhetsbrevet får du följa med till Aten.

Vilka är ni och var i världen befinner ni er?

Håkan, Jenny, Elina & Tilda Hedlund. Vi bor och lever i Aten, Grekland.

När startades församlingen/arbetet ni är en del av och hur ser den ut idag?

Vi flyttade hit hösten 2019 med en vision att få utrusta och träna landets flyktingar i att dela evangeliet, göra lärjungar och starta nya enkla församlingar. Vår längtan var att få stärka de nya troendes identitet i Jesus, att hjälpa dem att se att de är missionärer – sända av Jesus var de än går.

Vi visste redan från början att vi inte skulle starta något eget, utan vi kopplade till början med en rörelse kallad ”No Place Left” som arbetar för att få se rörelser av lärjungar som gör lärjungar. Vi var ett team på ungefär 10-15 personer som engagerade sig i ett antal ”insiders” – ledare från olika folkgrupper som precis hade startat en del enkla församlingar. Teamet hade funnits på plats ett par år innan vi kom.

Idag har många från det ursprungsteamet åkt tillbaka till sina hemländer och de flesta insiders vi engagerade oss i har fortsatt arbetet själva, där de nu inte bara arbetar i Aten utan även i andra länder i Europa. Jag och Jenny har gått vidare i andra samarbeten, där vi arbetar med samma fokus och strategi. Just nu håller vi på att forma ett nytt team, där mycket fokus har varit på persisktalande insiders.  

Utöver detta engagerar sig Jenny (och under perioder även barnen) i ett arbete som heter Threads of Hope. Detta är ett sömnadsföretag som hjälper kvinnor som kommit till Aten genom trafficking, till ett liv i frihet bl.a. genom yrkesträning och anställning.

Hur tar missionsuppdraget sig uttryck utifrån ert arbete?

Vår roll i missionsuppdraget handlar väldigt mycket om att utrusta och hjälpa de insiders som redan finns på plats, så att de kan bära ännu mer frukt än vad de redan gör. Det kan handla om att visa hur man kan dela evangeliet på ett enkelt och multiplicerande sätt, göra lärjungar som gör lärjungar eller forma enkla missionella församlingar. Det kan även handla om att gå med dem dit de går och assistera dem, stötta dem och uppmuntra dem i arbetet. Ibland handlar det bara om att vara en vän, andra gånger handlar det om att hjälpa dem i strategier som leder till multiplikation.

Har ni mött några utmaningar som ni kan dela med er av?

Då vi arbetar med flyktingar så är ekonomi och boende för dem alltid en stor utmaning. Vi vet att majoriteten av de människor vi möter vill vara med oss, för att de tror att vi kan hjälpa dem med dessa saker. Detta gör att det ibland är svårt att lita på människor, att det de säger inte riktigt är sant. Från början var detta väldigt frustrerande och vi har helt klart ”gått på minor” när sanningen kommit fram. Nu har vi lärt oss att inte lägga så mycket energi i vad människor säger från början – vi tittar istället mer på hur de agerar över tid och om Guds ord leder till handling i deras liv.

Vad har ni upplevt att Gud har gjort i och genom er?

Gud har helt klart använt oss här nere, både i arbetet med lärjungatränande och på Threads of Hope. Vi har fått se omvändelser, dop, mirakel av olika slag, fattiga som får hjälp och hur Gud ger hopp till människor i utsatthet. Samtidigt så är det absolut största när vi får hjälpa någon att se hur Gud har utrustat dem att vara missionärer. Bara igår fick Håkan en kommentar från en Afghansk broder: ”Håkan, det är först när jag mötte dig som jag förstod att även jag och alla troende kan döpa andra – inte bara pastorn”.

Är det något mer som ni vill dela med dig er av?

Om man vill får man gärna stå med oss, både i bön och ekonomiskt, under vårt sista år här i Aten (vi flyttar hem till Sverige nästa sommar). Vår bön är att kunna resa upp ett nytt team, som jobbar på ett enkelt, bibliskt och multiplicerande sätt innan vi åker hem. Vi vet att det kommer kräva mycket bön, men även pengar – som vi i nuläget inte har. Om man vill engagera sig, så får man gärna ta kontakt med Håkan så kan han guida vidare.


Ge en gåva till Katalysators arbete eller kontakta oss för mer information om hur du kan bli involverad.

Lämna ett svar