Nationell ledarsamling för enkla församlingar

Förra årets nationella ledarsamling för enkla församlingar blev en väldigt uppskattad sammankomst. Det finns ett stort värde att mötas tillsammans med andra som delar visionen om en Jesusrörelse av lärjungar som gör lärjungar. Vi behöver uppmuntra och stötta varandra för att hålla fokus och uthålligt utföra det uppdrag vi har fått från Jesus.

Därför skulle vi återigen vilja bjuda in till en nationell ledarsamling för dig som är antingen ledare i någon form av enkel församling och/eller ledare i ett nätverk av enkla församlingar. Syftet är bland annat att:

  • Träffas för att lära känna varandra och odla vänskap för Guds rikes skull.
  • Dela erfarenheter med varandra.
  • Ta del av inspiration och undervisning.
  • Tillsammans hitta strategier lokalt, regionalt och nationellt.

Talare?

Vi får besök av en norsk gäst som heter Knut Olsand som kommer för att uppmuntra och inspirera oss. Knut är grundare av nätverket av enkla församlingar DNA i Oslo och har de senaste åren arbetat i Warszawa, Polen, med att göra lärjungar och plantera enkla församlingar. Han har mycket gott att dela med sig av!

Temat för årets nationella ledarsamling kommer att vara ”DNA och genombrott”.

När?

Start: Fredagen den 20 oktober kl 18:00

Slut: Lördagen den 21 oktober kl 21:00

Var?

Kår 393 på Södermannagatan 44 i Stockholm

Kostnad?

Alla deltagare betalar en anmälningsavgift på 200, 300, 400 eller 500 kr för att täcka lokalkostnad, fika och omkostnader för Knut Osland. Man väljer själv hur mycket man kan/vill bidra med. Den som har det tightare ekonomiskt väljer ett lägre belopp och den som har mer att röra sig med väljer ett högre. Måltiderna kommer att ske på restaurang och bekostas på egen hand. Varje deltagare ordnar själv med boende för övernattning.

Arrangemang?

Charles Kridiotis och Rickard Cruz är initiativtagare men vi hoppas att vi alla bidrar för att göra sammankomsten till ett betydelsefullt tillfälle.

Anmälan?

Anmäl dig i formuläret nedan och betala in din anmälningsavgift på BG 5106-4632 (Katalysator Sverige). Märk betalningen med ”ledarsamling” samt ditt namn. Anmälan är komplett när pengarna finns på kontot. Sista anmälningsdag är den 15 oktober.


Möjligheten att anmäla sig är stängd.

Lämna ett svar