Nystartad församling i Älmhult

Katalysators vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.

Det handlar inte framförallt om de olika satsningar, träning och sammankomster som Katalysator ordnar med. Kärnan av visionen är att få se en gräsrotsrörelse av människor som tar nya initiativ på plats efter plats för att sprida de goda nyheterna om Jesus. Därför kommer vi framöver att då och då publicera intervjuer med människor från olika platser. Tanken är att få sprida enkla berättelser om vad Gud gör som kan få bli till uppmuntran och inspiration för fler. Den här gången vänder vi blickarna mot Älmhult.


Vilka är ni och var i Sverige befinner ni er?

Vi heter Nathanael och Therése Crona och bor i Älmhult. Vi har en son som heter Emanuel och är 2 år. Vi jobbar båda som lärare. Tillsammans leder vi en enkel församling som utgår i Älmhult med omnejd.

När startades församlingen ni är en del av och hur ser den ut idag?

Vi var ett gäng släkt och vänner som samlades för att be, läsa bibeln och sjunga lovsång någon gång i januari/februari 2020. Tanken var aldrig att ”Nu startar vi en församling”…men plötsligt insåg vi att det var precis det vi hade gjort.
Som det ser ut nu brukar vi träffas en dag i veckan i olika hem. Vi brukar växla mellan bön/lovsång och bibelläsning varannan vecka. Vi firar Herrens måltid varje gång. Utöver detta har vi en gång i veckan en samling som är lite mer inriktad mot barnen. Vi har även startat en ny lärjungakurs med lite nya personer som kommit med i gemenskapen.

Hur tar missionsuppdraget sig uttryck utifrån er gemenskap?

På olika sätt. Innan vår samling på söndagar försöker några av oss gå ut 1 eller 2 timmar i centrum eller något bostadsområde och be för olika behov. Vi har märkt att den helige anden ofta öppnar upp t.ex. genom helanden, kunskapens ord eller omsorgen man visar. Då blir det också naturligt att dela evangeliet. Ibland har vi också delat ut något (t.ex. bibelord, godis) för att öppna upp för samtal. När vi läser bibeln i gemenskapen brukar vi köra ”upptäckande bibelläsning” vilket syftar till att höra, förstå, göra och dela vidare det vi läser. Detta leder ofta till spännande samtal där bibelordet får praktiska konsekvenser i vår vardag.

Vår lärjungakurs utgår från ett missionellt tänk där tanken är att lägga en stabil grund för lärjungar som ska göra nya lärjungar. Flera i vår gemenskap skriver och spelar musik. Vi har ett inspelningsprojekt med sånger som berättar om Jesus och evangeliet, men också sånger som handlar om att ”tagga” igång Guds församling att sprida världens bästa budskap.

Har ni mött några utmaningar som ni kan dela med er av?

Det finns såklart alltid utmaningar i nära och tajta gemenskaper. Eftersom vi har olika gåvor så kan man ha olika drivkrafter omkring missionsuppdraget. Men det är också en stor tillgång att vara olika. Det är lätt att man tänker verksamhet istället för livsstil runt det vi gör.

En konkret utmaning är att försöka sluta våra samlingar på avsatt tid, men i ärlighetens namn så misslyckas vi emellanåt på grund av den härliga gemenskapen. Med andra ord -ett ganska angenämt problem.

Vad har ni upplevt att Gud har gjort i och genom er gemenskap?

Gud har gjort mycket vi är tacksamma för. Människor har hittat sin tro och döpt sig i vår gemenskap. Men flera har också tagit nya steg i att dela evangeliet, be för behov, undervisa etc. Det har också kommit människor från andra städer till Älmhult som velat träna sig i att ”gå ut”. Det är också en styrka i att bära varandra i bön och hjälpa varandra praktiskt i veckorna. Vi vill ”vara” kyrka alla dagar, inte bara på söndagarna.

Är det något mer som ni vill dela med dig er av?

Det har varit mycket värdefullt att få koppla med andra enkla församlingar i större nätverk som t.ex. Katalysator. Det ger ny frisk luft, inspiration, värdefull erfarenhet samt en större gemenskap att stå tillsammans med i det stora uppdraget.

Det handlar om att älska Gud och älska människor. Göra lärjungar som gör lärjungar. Att starta församlingar är inte målet i sig, det är snarare något som får ske naturligt utifrån Uppdraget. Om detta är något du längtar efter så börja med att be att Gud får sända dig där han vill att du ska vara. Det kommer garanterat bli spännande!


Om du inte vill missa den här typen av nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Ge en gåva till Katalysator eller kontakta oss för att höra hur du kan bli involverad.

Lämna ett svar