Bönedag med Katalysator 18 januari

Den 18 januari 2024 bjuder vi in till en bönedag med Katalysator Sverige. Temat för bönedagen är ”den helige Andes kraft i uppdraget”. Vi tror att vi lever i en tid när vi behöver växa i vårt beroende av den helige Andes närvaro, kraft, ledning och gåvor i det uppdrag som vi har fått att göra alla folk till lärjungar.

Vår vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen. Det kommer aldrig att bli möjligt i vår egen kraft. Vi behöver den helige Ande. Självklart handlar det om att göra det Jesus har befallt oss att göra och agera i tro på hans löften men det handlar också om spendera tid tillsammans i bön.

Upplägget för dagen ser ut så här. Var och en som vill vara med avsätter tid att be under dagen på det sätt som passar. Det kan exempelvis handla om att ta extra tid i bön på morgonen eller under en lunchrast. På kvällen, 19:30-21:00 möts vi för en digital träff där vi delar det Gud har talat till oss om och ber tillsammans om den helige Andes kraft i uppdraget i vårt land.

Om du vill vara med anmäler du dig på den här länken.

Inför bönedagen skickar vi ut länken till det digitala bönemötet, till de som har anmält sig.

Lämna ett svar