Vill du stödja Katalysators arbete?

Katalysator Sverige är fortfarande ett ganska ungt sammanhang men med en modig vision.

Vår vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.

För att den visionen ska bli en verklighet fokuserar vi på fem olika arbetsområden:

Ledarnätverk – Vi ordnar regelbundet nationella och regionala träffar för att ledare från olika platser i Sverige ska få odla relationer och vänskap och stå tillsammans i det uppdrag som Jesus har gett oss. Katalysators ledarnätverk består i nuläget av 36 ledare och ett antal som är på väg in. Syftet med ledarnätverket är att hjälpa varandra till hållbart ledarskap, sunda framväxande församlingar och uthållighet i missionsuppdraget.

Träning – Vi arbetar med att träna människor att dela evangeliet, göra lärjungar och plantera nya enkla församlingar. Detta sker genom träningshelger, genom onlineträning eller i andra forum och sammanhang. Vår inställning är att vi tränar alla som vill bli tränade. De som omsätter träningen i praktisk handling fortsätter vi att vägleda och uppmuntra på olika sätt.

Pionjära initiativ – Vi arbetar aktivt för att ta nya pionjära initiativ på nya platser för att Guds rike ska få komma där. Det kan exempelvis ske genom kortare resor eller Lukas 10 satsningar, genom människor som flyttar dit eller genom att samarbeta med lokala lärjungar. Målet är att missionella, multiplicerande församlingar med ledare som får mogna i gemenskapen.

Tjänstegåvor – Vi arbetar aktivt med att identifiera, uppmuntra och sända apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare som Gud kallar och utrustar för att de i sin tur ska utrusta lärjungar och församlingar på olika platser. Detta sker i Katalysators ledarteam, i ledarnätverket och i olika typer av coaching och stöd av ledare.

Resurser – Vi arbetar med att skapa och tillhandahålla resurser för en framväxande rörelse av enkla församlingar. Det kan exempelvis handla om undervisning, verktyg eller berättelser om vad Gud gör, som läggs ut på hemsida och i andra kanaler. Det handlar också om betydelsefulla mötesplatser som det återkommande sommarlägret för enkla församlingar.

Katalysators ledarteam arbetar tillsammans aktivt för dessa arbetsområden. I nuläget har vi även kunnat understödja Charles Kridiotis och Rickard Cruz med motsvarande 10 % tjänst vardera, så att de kan lägga ner mer tid i arbetet – tillsammans med ledarteamet och många andra. Charles har ett särskilt fokus på Stockholmsregionen, Mellansverige och Norrland, samt ledarträning och mentorskap. Rickard arbetar med samordningen av Katalysators arbete, Lukas 10 satsningar på olika platser och har ett särskilt fokus på södra Sverige. Finansieringen av Katalysators arbete sker uteslutande genom gåvor.

Vill du vara med och stödja Katalysators arbete? Så här kan du göra:

Be! – Var med och be för Katalysator, men be framförallt för att visionen att överallt sprida evangeliet, göra lärjungar och starta nya församlingar ska bli en verklighet!

Ge! – Det allra bästa är om du har möjlighet att bli månadsgivare. I nuläget skulle vi behöva få in ytterligare 4 000 kr/mån för att klara våra nuvarande utgifter och mer om arbetet ska kunna växa. Alla gåvor oavsett storlek är lika välkomna!
Du kan ge en gåva på något av följande alternativ:

Swish: 123 329 29 35
Bankgiro: 5106-4632
Bankkonto: 5380 10 606 75 (SEB)

Engagera dig! – Det finns många områden med behov av insatser som kommunikation, hemsida, videoredigering, ekonomi osv. Hör av dig om du är intresserad av att engagera dig praktiskt!

Lev för uppdraget! – Var med och arbeta för att visionen ska bli en verklighet där du bor och verkar. Du är utsänd av Jesus!

Allt för Jesus!

Katalysators ledarteam
Charles Kridiotis, Fredrik Lagerström, Rickard Cruz, Håkan Hedlund och Maria Cruz

Lämna ett svar