Ledarnätverket på Kåfalla

Katalysators ledarnätverk startade 2020 med visionen att vara ett nätverk för ledare som delar evangeliet gör lärjungar och startar enkla församlingar. I ledarnätverket vill vi hjälpa varandra till hållbart ledarskap, uthållighet i uppdraget och sunda framväxande församlingar. Ledarnätverket är så mycket mer än något man åker på för att sedan åka hem. Det är ett nätverk där vi vill odla nära relationer med Jesus i centrum – vilket vi tror är grunden för att stå tillsammans i uppdraget.

17-19 Mars samlades Katalysators Ledarnätverk för en helg på Kåfalla Herrgård. Här får tre olika personer berätta om deras intryck efter helgen. Hör gärna av dig om du vill höra mer om Katalysators arbete eller om ledarnätverket.

”Ledarhelgen på Kåfalla var en fantastisk möjlighet att samlas med andra ledare och pionjärer med brinnande tro och stort hjärta för människor.  Det bästa jag upplevde under helgen var de möjligheterna jag fick att sitta ned med giganter i tron och dela livet. Vittnesbörden, erfarenhet i vandring med Herren och med människor, den hjälpsamma inställningen och jordnärhet som finns i nätverket är underbart. Undervisningen var engagerande och interaktiv som gör att man bygger relationer även under undervisningen. Upplagt på ett sätt som skapar möten och möjlighet att få hjälp med den unika situationen som varje ledare befinner sig i. Two thumbs up!”

Grant Michels – Örebro

”Tacksam för möjligheten att kliva utanför mitt sammanhang och gemenskap med likasinnade.  Helgen skapade utrymme för att höra hur Gud arbetar i olika delar av landet, fördjupa vänskapen, uppmuntra varandra och lämna med ett fokus och nästa steg för mitt lokala arbete. Jättetacksam.”

Sarah Bedi – Stockholm

”Det som jag tycker är det största med Katalysators ledarnätverk är att vi delar livet med varandra. Vi delar erfarenheter, drömmar, utmaningar och böner. Ärliga samtal med Jesus och Guds vision i centrum. Under helgen på Kåfalla gjorde vi detta under fika och måltider, genom gruppsamtal och undervisning. Jag kommer hem inspirerad och tacksam för människorna som deltagit och Guds kärlek.”

Erik Everland – Helsingborg


Ge en gåva till Katalysators arbete eller kontakta oss för mer information om hur du kan bli involverad.

Lämna ett svar