Missionellt församlingsliv i Halmstad

Katalysators vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.

Det handlar inte framförallt om de olika satsningar, träningar och sammankomster som Katalysator ordnar med. Kärnan av visionen är att få se en gräsrotsrörelse av människor som tar nya initiativ på plats eller plats för att sprida de goda nyheterna om Jesus. Därför publicerar vi då och då intervjuer med människor från olika platser. Tanken är att få sprida enkla berättelser om vad Gud gör som kan få bli till uppmuntran och inspiration för fler. I det här nyhetsbrevet får du följa med till Halmstad.


Vilka är ni och var i Sverige befinner ni er?
Vi heter Erika och Fredrik och bor i Halmstad sen 13 år tillbaka.

När startades församlingen ni är en del av och hur ser den ut idag?
2009 flyttade vi till Halmstad med våra två döttrar som då var 6 och 4 år. Gud hade lagt Halmstad på våra hjärtan och vi började med att be och söka Guds ledning. Vi hade en vision av att vi ville göra lärjungar och starta husförsamlingar, men vi visste inte hur det skulle ta sig uttryck. Efter ett år i Halmstad började vi att samla några nyfunna vänner i vårt hem till bön för vår stad och den stadsdel som vi bor i. Under de första åren kom vi kontakt med flera unga vuxna genom att vi bl a startade en kristen studentförening. Sedan hösten 2010 har vi mötts till bön, bibelläsning och gemenskap kring matbordet, vilket vi har fortsatt med sen dess. Efter några år växte vår gemenskap från en till tre husförsamlingar. Idag har studenterna flyttat iväg åt olika håll och just nu har vi endast en husförsamling som möts varje vecka i vårt hem.    

Hur tar missionsuppdraget sig uttryck utifrån er gemenskap?
Missionsuppdraget kan ta sig uttryck på olika sätt. Vi tänker att det är var och ens uppdrag att vara en lärjunge i sin vardag, att Jesus har sänt oss till de olika arbetsplatser eller sammanhang där vi lever våra liv, och att vi där ska dela evangeliet och göra lärjungar. Något som vi försöker leva efter är frågan om vad Jesus skulle gjort om han gått på min skola, eller jobbat på min arbetsplatsen eller om han hade bott i den trappuppgången där vi bor? Hur påverkar det vårt sätt att leva och möta människor runt omkring oss? När vi möts med husförsamlingen så läser vi Bibeln tillsammans och ger varandra olika utmaningar utifrån det som vi läst under veckan till dess att vi möts igen. 

Under den tid som vi varit här har vi då och då bjudit på kaffe i vårt bostadsområde, som är en mångkulturell stadsdel i Halmstad. Vi har haft med oss biblar på olika språk och talat om Gud med de människor som vi då träffat. Genom att vi tagit oss ut så har vi fått nya kontakter och några kommit med i vår gemenskap. I våras gjorde vi en ”Lukas 10 satsning” tillsammans med Katalysator och ett bibelskoleteam från TMU. Det var några spännande dagar i maj då vi tog oss ut i vår stadsdel och knackade dörr, bjöd på hamburgare och bad för människor vi mötte. Denna satsning betydde mycket för oss. Det var utmanade att knacka dörr i vårt eget bostadsområde men det var spännande att se att det fanns flera människor som var nyfikna på Jesus och som vi fått fortsätta att bygga relationer med. 

Har ni mött några utmaningar som ni kan dela med er av?
I vårt bostadsområde och genom våra jobb har vi mött människor som lever i olika typer av utanförskap och som kämpat med t ex missbruk, psykisk ohälsa och ensamhet. Som församling har vi mött människor med stora behov och det har många gånger varit en utmaning för oss. När man är en enkel liten församling kan det vara svårt att stötta dem som har mycket stora behov och det har varit en kamp att räcka till. Vi har öppnat upp vårt hem och hjälpt till med olika saker, som att t ex följa med till socialen eller hjälpa någon till psykakuten. Jesus själv kom till de människor som levde i utsatthet och utanförskap och vi tror att vi har ett uppdrag från honom att möta dessa människor. Men vi har lärt oss under åren som vi bott här att vi som Guds folk behöver hjälpas åt att ta hand om människor med stora behov.

Vad har ni upplevt att Gud har gjort i och genom er gemenskap?
Vår gemenskap och vårt hem har varit en plats där många kommit och gått, där vi fått se hur Gud har format dem och att de fått en gemenskap där de känt sig hemma. Vi gläds särskilt över de människor som fått möta Jesus, som fått komma till tro och som vi har fått döpa i havet. Under de år som vi aktivt jobbade gentemot högskolan i Halmstad så kom vi i kontakt med flera unga vuxna, som vi fick träna, och som sen har flyttat iväg åt olika håll och som i dag tjänar Gud där de finns. Vår församling har också varit en plats där våra egna barn har fått växa upp och finna en egen tro. Vi ser med tacksamhet på hur vår yngsta dotter samlar klasskompisar till bibelläsning och bön i sin skola och att vår äldsta dotter idag läser på bibelskola. Åren i Halmstad har format oss. Även om vi har haft utmanande perioder, så står vi fast i vår kallelse att Jesus vill ha oss här och att han sänder oss att göra lärjungar som gör lärjungar.


Ge en gåva till Katalysators arbete eller kontakta oss för mer information om hur du kan bli involverad.

Lämna ett svar