Bön och fastevecka 23 – 29 januari 2023

”Så att alla fick höra Herrens ord ” (Apg. 19:10) 

Vi ber och fastar allt efter vår förmåga och tid. Ni kan be och fasta en dag, flera dagar, eller en vecka.

Hur vi än gör, det viktigaste är att vi avsätter tid för Herren och står samman i bön och fasta för varandra i våra olika städer och byar.

När?

Måndag den 23 – söndagen den 28 januari

Vart? 

Måndag – lördag: Där ni befinner er.

På söndag kl. 18.00-20.00: Nationell Bön på Zoom.

Hur?

Man kan be (och fasta) som individer i sitt hem, i lärjungagrupper, eller som en enkel församling. Eller en kombination av alla tre.

Om flera husförsamlingar/enkla församlingar finns i en stad och område kan ni välja en dag eller kväll där ni alla träffas och ber.

Ta också tid att be för varandra och betjäna varandra med ordet och den Helige Ande.

Söndagen den 29 kl. 18.00-20.00: Nationell Bön på Zoom.

Vi börjar och avslutar bönen gemensamt, men huvuddelen kommer bestå av 3 sessioner där vi ber i Breakoutrooms.

Länk till bönesamlingen.

 Vad?

Denna gång utgår vi utifrån Apostlagärningar 19 & 20, Efesierbrevet och vision:

“Vår vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.”

Vi läser efter följande schema:

Måndag:     Apostlagärningarna 19-20

Tisdag:        Efesierbrevet 1

Onsdag:       Efesierbrevet 2

Torsdag:      Efesierbrevet 3

Fredag:        Efesierbrevet 4:1 – 5:2

Lördag:        Efesierbrevet 5:3 – 6:9

Söndag:       Efesierbrevet 6:10 – 24

Det profetiska och apostoliska?

När ni ber ta också tid för att lyssna till Gud. Han vill så gärna ge ord, uppenbarelse, hälsningar, vägledning o.s.v.

Skriv ner varje profetisk vägledning, bilder eller uppenbarelse som ger riktning till din enkla församling som ni får.

När ni läser skrifterna och ber:

·   Skriv ner sanningar som gäller dig och församlingens identitet, vandring med Herren och andlig krigföring.

·   Skriv ner sanningar som gäller dig och den Helige Ande.

·   Skriv ner vad detta betyder för dig, din husförsamling och vårt gemensamt uppdrag att göra lärjungar.

·   Skriv ner det du bör tillämpa i ditt liv och det gemensamma livet för att alla i ditt nätverk av relationer skall höra budskapet om Jesus. Det kan var en förändrad syn på dig själv i Kristus, tankesätt och beteende som behöver ändras i ljuset av de sanningar som du har lärt dig o.s.v.

·   Dela med dig det du har lärt dig med andra i ditt sammanhang.

Posta dina Specifika Missionella böneämnen. 

På Katalysators Facebooksida finns möjlighet för dig att posta specifika böneämne gällande de missionella utmaningar ni står inför så andra kan ber.

Obs! Inga personliga böneämne skall postas – det hanterar ni ”inomhus,” i din enkla församling.

Charles Kridiotis

(för Katalysator ledarteam)

Lämna ett svar